Rada rodziców
30 październik 2008 14:56:46 / 6843 czytań
Zapoczątkowana przed paru laty reforma systemu edukacji w naszym kraju spowodowała wiele pozytywnych zmian w szkolnictwie. Poziom nauczania oraz przygotowanie merytoryczne nauczycieli zostały wydatnie podniesione. Obecna dynamiczna sytuacja w zakresie nowych projektów proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wymaga szerszego udziału rodziców w ustanawianiu konkretnych zarządzeń dla szkół naszego regionu. Jako rodzice mamy również dużą możliwość wpływania na racjonalny podział środków finansowych, tych pochodzących z budżetu państwa, jak i dodatkowych funduszy z Unii Europejskiej.

W naszym (naszych dzieci) Gimnazjum nr 2 ukonstytuowała się Rada Rodziców, której cele przedstawiamy Państwu poniżej:

Rada Rodziców (Komitet Rodzicielski) to organizacja rodziców działająca w ramach konkretnej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.
Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.
Główne działania komitetu rodzicielskiego sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:
1. współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
2. udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
3. współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
4. tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
5. współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
6. upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
7. pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
8. prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a także władz nadzorujących szkołę.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do szerszego udziału w życiu Rady Rodziców naszego Gimnazjum. Każda inicjatywa z Waszej strony jest dla nas bardzo cenna. Zachęcamy do kontaktu i współpracy. Wpłacana kwota w wysokości 40 zł wzbogaci możliwości Dyrekcji naszej szkoły w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej oraz kulturalnej dla dzieci. Ta kwota dobrowolnie wpłacana przez Państwa jest bardzo ważną składową budżetu szkoły, dlatego zachęcamy do wpłat w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas. Będziemy informować Państwa o wydatkowaniu zgromadzonych środków na koncie Rady Rodziców.
Kontakt
Gimnazjum nr 2
ul. Sienkiewicza 27
34-500 Zakopane
tel. 018-20-153-12
e-mail: gm2zak@poczta.onet.pl

Wdech, reż. i wykon. Jacek Kolczak i Grzegorz Łojas

Uwaga!
Zakończenie roku szkolnego
23.06.2017 r.
Losowa fotografia
« Biblioteka »
Poniedziałek
8.00 - 11.40; 14.20 - 15.10
Wtorek
8.00 - 13.30
Środa
8.00 - 08.50-14.20
Czwartek
08.50 - 12.25; 14.25-15.10
Piątek
8.00 - 12.25
« Świetlica szkolna »

Świetlica szkolna


otwarta jest
we wszystkie dni nauki
w godzinach:

8.00 - 13.10


« Pedagog »
Poniedziałek:
8.00 - 13
Wtorek
8.00 - 14.30
Środa
8.00 - 9.00; 9.00 - 15.00 - praca w terenie
Czwartek
8.00 - 14.30
Piątek
8.00-10
« Pielęgniarka szkolna »
Wtorek:
8.00 - 15.10
Piątek:
8.00 - 15.10
Najwięcej wyświetleń
Plan Lekcji 67 600
Absolwenci 2010 25 502
Grono pedagogiczne 23 928
Rocznik 2004 22 619
Rocznik 2005 22 452
Absolwenci 2009 22 000

Mamy na stronie: 5453 zdjęć,
142 artykułów oraz 1687 newsów
2007-2019 - Gimnazjum nr 2
Projekt i wykonanie: Mikołaj Mazurkiewicz